Впродовж січня – грудня 2018 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 1965 безробітних. Серед загальної чисельності безробітних – 70,7% складали жінки (1390),  29,1 % (572) - молодь до 35 років. На обліку перебувало 110 безробітних з числа вивільнених громадян.

Станом на 01.01.2019 на обліку в центрі зайнятості перебувало 760 безробітних.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних - 562 жінки, 197 – молодь у віці до 35 років, 281 особа має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 340 осіб, що проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець грудня 2018 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 84 безробітних,

Професіонали – 78,

Фахівці – 101,

Технічні службовці – 54,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 222,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 4

Кваліфіковані робітники з інструментом – 25,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 58,

Найпростіші професії та особи без професії - 134

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

 З початку року база даних центру зайнятості містила 1744 вакансій, які подали  314  роботодавців. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 31,2 % (544) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої по регіону – у 67,9 % (1184), більше середньої заробітної плати по регіону  – у 0,9% (16) вакансій; 17 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір оплати праці у розрахунку на вакансію становив 4325,1 грн., а середня тривалість укомплектування склала 10 днів. За сприянням центру зайнятості були укомплектовані 1062 вакансії, рівень укомплектування становить 60,9 %, в тому числі за рахунок мешканців району  - 49,8%.

Станом на 01.01.2019 в центрі зайнятості зареєстровано 76 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець грудня 2018 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 6 вакансій,

Професіонали – 16,

Фахівці – 14,

Технічні службовці – 3,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 4,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 1

Кваліфіковані робітники з інструментом - 13

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 10,

Найпростіші професії та особи без професії - 9

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштовано 1152 незайнятих громадян, в тому числі 614 осіб, що мали статус безробітного. Із загальної чисельності працевлаштованих за сприянням центру зайнятості безробітних громадян: жінок – 443, молоді до 35 років – 125 осіб; 242 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримала одна особа, мешканець сільської місцевості, 8 осіб працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 З метою тимчасової зайнятості, центром зайнятості на замовлені роботодавцями місця направлено на роботи тимчасового характеру 410 безробітних (75 особи - мешканці міста, 335 осіб – мешканці району).

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

 Протягом січня - грудня 2018 року статус безробітного мали 54 особи з інвалідністю, які отримували виплати матеріального забезпечення по безробіттю та послуги з працевлаштування, 11 проживають у сільській місцевості, 5 осіб приймали участь у тимчасових роботах, 18 проходило професійне навчання, 18 працевлаштовано. Станом на 01.01.2019 перебуває на обліку  в центрі зайнятості 13 безробітних з інвалідністю.

Організація професійного навчання безробітних

 З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання проходили 440 безробітних (231 особа - мешканці міста, 209 осіб – мешканці району). Закінчили навчання 408 осіб, з яких  348 працевлаштовані за направленням служби зайнятості, 13 - самостійно.

Ваучер на навчання отримала 1 особа, підтвердила результати неформального навчання за професією «Кухар» 2 особи.

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 7848 осіб, 1902 з яких безробітні, в т.ч. 1350 жінок, 547 осіб з числа молоді, 696 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 11073 профінформаційні послуги, 5337 профконсультаційних послуг, 20 послуг з професійного відбору. 

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським та районним відділами освіти. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 3144 учня шкіл.

Щодо зняття з обліку з різних причин, крім працевлаштування за направленням служби зайнятості

У 2018 році припинено реєстрацію з інших причин, крім працевлаштування, 591 безробітному.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 26 осіб з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО, з них звернулося у звітньому періоді 14 осіб Сім осіб проходило навчання, сім осіб працевлаштовано. На обліку продовжують перебувати 11 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 40 демобілізованих учасників АТО, з них звернулося у звітньому періоді 27 особи, 7 безробітних працевлаштовано, 1 особа приймала участь у тимчасових роботах, 3 особи проходило профнавчання. На обліку продовжують перебувати 19 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 667 зареєстрованих безробітних, середній розмір допомоги по безробіттю у листопадіі становив 2616,2грн. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1472,8 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 544,00 грн. Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого

законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 7364 грн.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44