Обов’язки застрахованих осіб

03-07-2018 11:04 73
категорія: Актуально


Перелік прав та обов’язків застрахованих осіб визначено статтею 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV.

Відповідно до частини другої зазначеної статті Закону, застраховані особи зобов’язані:

1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та надаються соціальні послуги відповідно до цього Закону;

2) своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про обставини, що впливають на умови або зміни розміру матеріального забезпечення та соціальних послуг;

3) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

4) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:

- лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або в медичних працівників, з якими Фонд уклав угоди на медичне обслуговування;

- дотримуватися правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують;

- не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;

5) дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;

6) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.

Застрахована особа несе відповідальність згідно із законом за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням.

Особливу увагу звертаємо отримувачів страхових виплат – потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання на необхідність своєчасно повідомляти та надавати підтверджуючі документи до відділення Фонду про зміну місця проживання, прізвища, звільнення з роботи або працевлаштування, виїзд на постійне місце проживання за кордон та інші обставини, що впливають на умови та розмір страхових виплат.

Отримати інформацію щодо порядку отримання застрахованими особами страхових виплат, матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування України можна за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 41а та за телефонами: (04849) 60702 та 22049.

Білгород-Дністровське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44