Мале підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови, зміцнення економіки міста. В місті Білгороді-Дністровському за сприяння місцевої влади та підприємницької ініціативи протягом останніх років склалися умови для подальшого ефективного розвитку малого бізнесу. Підприємницька активність в місті Білгороді-Дністровському одна з самих високих в Одеській області. Кількість суб’єктів підприємництва, які знаходились на обліку станом на 01.07.2013 року - юридичних та фізичних осіб становить 1470 та 7200 одиниць відповідно. Чисельність працюючих на малих підприємствах на 01.07.2013 рік складає 6318 осіб. Значну роль у розвитку міста належить малому бізнесу. Щорічно за рахунок малого бізнесу в місті створюються більш 1000 нових робочих місць. Питома вага малого підприємництва в загальному випуску продукції (робот, послуг) міста – 32%. Спостерігається тенденція до зменшення кількості малих підприємств, які займаються торговельно-посередницькою діяльністю з переорієнтацією їх на виробництво продукції та надання послуг. Розвиток підприємництва планується за рахунок розширення присутності малого бізнесу у виробничий сфері, розвиток мереж готелів, підприємств громадського харчування та надання послуг, а саме рекрутингових та консалтингових, індустрії розваг та спорту.

“З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, ефективного використання можливостей бізнесу для розвитку економіки та вирішення соціальних проблем міста, при виконавчому комітеті 19 лютого 2015 року, була створена міська рада підприємців, до складу якої входять представники суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців , об'єднань підприємців, організацій роботодавців міста. Інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку малого і середнього підприємництва є Програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва у місті Білгороді-Дністровському на 2015-2016 роки.”
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44

Контактний центр:
(цілодобово)
тел. 04848 3-33-33
тел. 067-333-06-23