В Білгороді-Дністровському оголошений початок конкурсного відбору кандидатів на здобуття Премії міського голови талановитій молоді міста

13-04-2018 12:53 193
категорія: Новини міста


Відповідно до рішення виконавчого комітету від 26 травня 2016 року №314 «Про щорічну Премію міського голови талановитій молоді міста Білгорода-Дністровського» оголошено про проведення конкурсного відбору кандидатів на здобуття Премії міського голови талановитій молоді міста за особисті досягнення молоді у різних сферах суспільного життя віковим цензом від 18 до 35 років.

Клопотання на ім’я міського голови та необхідний пакет документів кандидатів на присудження Премії міського голови просимо надати до загального відділу Білгород-Дністровської міської ради по вул. Михайлівській,56 до 10 травня 2018 року.

Положення про порядок присудження щорічної Премії міського голови талановитій молоді міста Білгорода-Дністровського за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя.

І. Загальні положення.

1.1. Цим Положенням визначається порядок присудження та виплати щорічної Премії міського голови міста Білгорода-Дністровського за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя (далі Премія).

1.2. Премія присуджується на конкурсних засадах щороку талановитій молоді особливі досягнення якої сприяють реалізації державної молодіжної політики, утвердженню авторитету та позитивного іміджу міста.

1.3. Виплата Премії здійснюється одноразово за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою та планом заходів відділу у справах сім’ї та молоді.

ІІ. Вимоги до претендентів.

2.1. Загальні вимоги до кандидатів на присудження Премії наступні:

- кандидат має бути громадянином України та обов’язково мешканцем міста Білгорода-Дністровського, смт Затока та Сергіївка;

- переваги надаються кандидатам, досягнення яких спрямовані безпосередньо на реалізацію державної молодіжної політики, утвердження авторитету та позитивного іміджу міста;

- кандидати на отримання Премії у різних номінаціях повинні мати високі показники своєї діяльності, впроваджувати нові ідеї та інноваційні технології для розв’язання відповідних завдань, мати високий рівень теоретичної та практичної підготовки тощо.

2.2. За віковим цензом премією нагороджуються кандидати віком від 18 – 35 років.

2.3. Премія присуджується за досягнення у попередньому або поточному році за такими критеріями:

1) Номінація «За творчі досягнення»:

- здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях та інших культурно-мистецьких заходах;

- вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості, збереження та популяризація декоративно-ужиткового мистецтва тощо;

- вагомий особистий внесок у розвиток галузі «Культура».

2) Номінація «За розвиток молодіжного руху»:

- лідерство у молодіжному русі чи організаціях;

- сприяння активному залученню молоді до роботи в громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності;

- впровадження соціально значущих програм та організація відповідних проектів і заходів, спрямованих на розбудову громадського суспільства;;

- координація взаємодії з іншими громадськими, державними та благодійними організаціями, участь у соціальних, культурних та благодійних заходах.

3) Номінація «За спортивні досягнення»:

- високий спортивний результат (встановлення рекорду) в олімпійських чи не олімпійських видах спорту або призові місця на регіональних чемпіонатах, чемпіонатах України, Європи, світу;

- перемога або призерство в індивідуальному заліку (за виключенням командних видів спорту, у т.ч. у складі всеукраїнських збірних),

4) Номінація «За педагогічні досягнення»:

- стаж педагогічної діяльності за фахом не менше 3-х років;

- участь у фахових конкурсах;

- презентація індивідуальних методичних розробок вчителя, сучасних та авторських форм й методів вирішення проблем навчання та виховання

5) Номінація «За внесок у сферу охорони здоров’я»:

- стаж медичної практики за фахом не менше 3-х років;

- надання якісної медичної допомоги в екстрених умовах, при несприятливих обставинах;

- застосування та впровадження у лікувальну практику сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих;

6) Номінація «Молодий державний службовець»:

- стаж роботи не менше 3-х років;

- активна робота у сфері місцевого самоврядування, у т.ч. на виборних засадах державних органів влади;

- ініціювання, розроблення соціального значущих програм, проектів, угод щодо розвитку місцевого самоврядування тощо;

- здійснення благодійної діяльності, реалізації проектів з покращення якості життя територіальної громади.

7) Номінація «За активну журналістську діяльність»:

- стаж роботи за фахом не менше 3-х років;

- висвітлення суспільно значущих сюжетів, публікацій, проблем територіальної громади;

- творча індивідуальність та інформаційно – просвітницька вагомість матеріалів, підтримка духовних та морально-етичних засад суспільства;

- формування успішного діалогу між органами влади (зокрема місцевого самоврядування) та широкими верстами населення.

8) Номінація «За досягнення в виробничій та підприємницькій діяльності»:

- стаж роботи за фахом не менше 3-х років;

- за особистий внесок у розвиток підприємства, установи, організації, запровадження нових технологій виробництва та його модернізація;

- розвиток приватного бізнесу та створення нових робочих місць;

- ініціювання проектів, які сприяють підвищенню іміджу підприємства, установи, організації та збільшенню ринку реалізації продукції;

- здійснення благодійної діяльності.

9) Номінація «За честь та звитягу».

- стаж роботи за фахом не менше одного року;

- мужність, відвага, ініціативні та самовіддані дії, виявлені при захисті державних інтересів України;

- досягнення високих показників у бойовій та професійній підготовці;

- взірцеве виконання військового (службового) обов’язку ;

- відвага та ініціативні дії, виявлені під час порятунку людини, забезпеченні громадського порядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

ІІІ. Конкурсна комісія.

3.1. Для конкурсного відбору кандидатів на отримання премій утворюється конкурсна комісія з присудження щорічної Премії міського голови міста Білгорода-Дністровського за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя.

3.2. Конкурсну комісію очолює секретар міської ради. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.3. Основною формою роботи комісії є засідання, періодичність яких визначається головою конкурсної комісії. Засідання комісії проводить голова конкурсної комісії або його заступник. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

3.4. Рішення комісії про висунення кандидатів на присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засідання членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Під час засідань конкурсної комісії відповідальним секретарем комісії ведеться протокол, який підписується головою або заступником голови конкурсної комісії та є підставою для підготовки проекту розпорядження міського голови про присудження Премії.

3.5. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає подання та проводить відбір на присудження премії.

IV. Умови проведення конкурсного відбору претендентів на присудження Премії.

4.1. На сайті Білгород-Дністровської міської ради та в офіційному друкованому органі міста оприлюднюється оголошення про проведення конкурсу із зазначенням кінцевої дати подання документів.

4.2. Кандидати на присудження Премії висуваються структурним підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності.

4.3. До клопотання про присудження Премії додаються:

- відомості про виробничі, наукові, навчальні, культурні, спортивні та інші досягнення осіб, які висуваються на призначення премій;

- характеристика кандидата з місця його роботи із визначенням перспективи його професійного росту за підписом керівника;

- особовий листок з обліку кадрів кандидата за підписом керівника кадрової служби за місцем роботи, що скріплюється печаткою (характеристика з навчального закладу);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія паспорта;

- письмова згода кандидата на обробку персональних даних;

- завірені в установленому порядку копії нагород, дипломів, грамот тощо;

- оригінали публікацій кандидатів, копії їх радіо-, телесюжетів, роздруківки інтернет-повідомлень, фото-, відеоматеріали тощо.

4.4. Документи у належній формі подаються до конкурсної комісії.

4.5. Не приймаються до розгляду документи з порушенням вимог до їх оформлення. У таких випадках конкурсна комісія повертає документи особі, яка їх подала, із зазначенням причини повернення. У разі усунення у визначений даним Положенням термін висловлених конкурсною комісією зауважень повторно надіслані документи підлягають розгляду.

4.6. Премія не присуджується повторно.

4.7. У разі, якщо заявки від кандидатів, які відповідають вимогам даного Положення, у певній номінації відсутні, конкурсна комісія має право перерозподілити грошовий фонд Премії на додаткові призові місця в інших номінаціях.

V. Нагородження переможців.

5.1. Диплом лауреата Премії і грошова винагорода вручаються міським головою Білгород-Дністровської міської ради в урочистій обстановці виключно лауреатові Премії.

VI. Позбавлення Премії.

6.1. Позбавлення Премії може бути здійснено розпорядженням міського голови за поданням конкурсної комісії.

VII. Оприлюднення результатів конкурсу.

7.1. Розпорядження міського голови про присудження Премії розміщується на офіційному сайті Білгород-Дністровської міської ради та в офіційному друкованому органі міста.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44